12.9. do16.4.2019 GRAFOMOTORIKA

První setkání a hry s tělem, lžičkou, míčkem, stavebnicemi - to bylo náplní 1. lekce grafomotoriky za účasti rodičů. Na další lekci  jsme si hráli, procvičili celé tělo a potom i prstíky, závěrečné čárání ukázalo, jak děti: nedrží správně tužku, vyvíjejí  moc velký tlak na hrot. Třetí lekce patřila špetkování - lepidlem jsme nakreslili obrázek a špetičkou jsme posypávali hrubou moukou. Jé ten se najednou ukázal. Prstíky jsme si ale nejdříve uvolnili prstohrátkami a v závěru jsme kreslili různé tvary kouře - no, vždyď topit se musí! Další v lednu bylo opět hravé, v únoru jsme už "psali", V bťeznu jsme si procvičili ručky na velkém papíru a poslední "čárání" jsme si hrály a zopakovaly správné držení tužky pťi uvolnění zápěstí. Lízátka od Terezky nám byla odměnou za celoroční "učení v lednu. Tak cvičte ručičky dál.