4.9. PRVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ

Jen 6 rodičů chybělo na první schůzce. To je super, protože se dozvěděli mnoho důležitého o školce, vzdělávacím programu, aktivitách a akcích ve školním roce 2018/2019. A my už se těšíme na další společné setkání v listopadu.