5.11. PŘEDŠKOLÁCKÝ DESETIBOJ

V pondělí se sedm dětí zúčastnilo okresních závodů, kde plnily deset sportovních disciplín: slalom s míčem na čas, překážková dráha, štafetový skok z místa, přeskoky lavičky, válení sudů s overbally, házení na bollo ball, skok na trampolíně, přechod kladinky, přebírání barevných víček na čas a driblink. Mezi 14ti  tříčlennými družstvy se umístili chlapci na 5. místě a holčičky na 2. místě. Gratulujemecheeky