Denní režim

 

 

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTKO, s.r.o., Kvítkov 60, Č. Lípa

Denní režim v Soukromé mateřské škole KVÍTKO pro školní rok 2017/2018
___________________________________________________________________

Denní režim je orientační časový rozvrh, který je možno měnit dle potřeby dětí.
Náplň denního režimu je v plné kompetenci učitelky, která je za něj plně zodpovědná.


6,30 -   8,00             scházení dětí, hra, individ. práce s dětmi, zahájení

                                denního programu

8,00 -   8,30             ranní společný rituál /písnička, oslava narozenin…./


8,30 -   9,00             ranní cvičení, pohybové hry, kolektivní logopedické chvilky,

                                dopolední svačina

9,00 - 11,30             dopolední program podle týdenního vzdělávacího programu

                                připraveného učitelkou za spolupráce dětí při plném

                                respektování věkových zvláštností dětí předškolního věku

                                                                                                                                                                                                                                   11,30 - 12,15           oběd

 

12,15 - 14,00           odpočinek na lehátku pro děti 3 – 5ti leté,

                                odpočinek na podložce pro předškolní děti, 

                                                 logopedické chvilky,

                                                  vzdělávací program pro předškolní děti, individ. péče, hry...

                                  

                                       

14,00 - 14,30           hygiena, Tv chvilka, opakování písniček….

14,30 - 16,00           odpolední svačina námětové, konstruktivní, výtvarné, 
                                individuální hry za pomoci učitelky. Pobyt venku….

 

Grafomotorice   se věnujeme denně.
Logopedická péče  asistentek je prováděna individuálně ve spolupráci s rodiči.

Hře na zobcovou flétnu  se děti věnují ve školce 1-2x týdně, cvičí doma.

 


Režim dne je platný od 1.9.2017

Kuchařová Alena