Vzdělávání podle metod | Mateřská škola Kvítko Česká Lípa

Děti vzděláváme podle nejnovějších metod

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  je připraven,  PŘÍLOHY jsou přístupné ve vstupních prostorách mateřské školy.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY jsou vypracovány i graficky a vystaveny na k tomu určeném místě. Tamtéž jsou i TÝDENNÍ VZDĚLÁVACÍ BLOKY  pro děti  z dané třídy.

Děkujeme, že informace sledujete na www.mskvitko.cz, v prostorách mateřské školy.