Kvítko K2B

Velké děti z K2B nebo také z dolního Kvítka jsou ve věku 4-6 let. Budou si rozšiřovat vědomosti z minulých let v Kvítku, seznamovat se s novými poznatky, písničkami... a 9 z nich se bude připravovat na vstup do první třídy. A to vše s třídní paní učitelkou Alenou Kuchařovou, která pro ně připravila celoroční Třídní vzdělávací program BUDULÍNEK.Spolu s ní se o plnění Třídního vzdělávacího programu bude snažit i začínající paní učitelka Simona Baňkowská. Klikněte na AKTUALITY Z TOHOTO TÝDNE a uvidíte....