13.-17-.6.TĚŠÍME SE DO ŠKOLY

A tak jsme hlavně s předškoláky opakovali to, co se děti naučily ve školce - GT umí, i když zakreslit je podle diktátu na papír nám ještě činí potíže, barvy umí, zpívat umí, i když by bylo dobře, aby vám doma písničky, které se učíme ve školce zpívaly, kreslit umí, i když někteří neradi, vybarvit obrázek umí, i když někteří ještě ošklivě přetahují a tlačí na tužku, kterou stále nedrží správně, kotoul umí, pravá x levá umí, vyprávět umí, i když některým souvislé vyjadřování ještě činí potíže, míče ani švihadla se nebojí, běhat, házet, lézt po výškách zvládají, číselnou řadu zvládají, i když více x méně x o kolik někteří nechápou, hlásky poznají, i když někteří ještě poslední neurčí a vyhledávání ve slově nezvládají, rýmy doplní, i když někteří nezvládnou, klička ještě stále někomu činí potíže, sebeobsluha je na jedničku, i když stále někteří rodiče dětem zbytečně pomáhají. Práci s materiály zvládají, nebojí se keramické hlíny ani kladiva...Možná, že si řeknete, že na dětech chci moc. Ale věřte, že ve škole pak problémy nebudou a společně s vámi první třídu zvládnou hravě. A tak jsme si týden užili i procházkou do Dubice k průlezce 3D.cheekyPo cestě si děti zopakovaly, co vědí o stromech,prozkoumaly mrtvého krtka, poslechly si povídání ochránce přírody a poslechly si příběh o znečištěné řece a funkci čistírny odpadních vod. A p dobrém obědě děti usnuly jako dudci.

Kvítko 2A - malé děti