17.-21.4. KAPKA VE VODOPÁDU

Kapy, kapy, kap je tu velký mrak....písnička o kapce nás provázela celý týden i s pomocí rytmických pomůcek. A kapka se ocitla? .....pomocí obrázků děti hledaly kapku, kreslily kapky, společně vytvořily vodopád, kde si zopakovaly kresbu člověka i zvířete a doma si vodopád nakreslily s rodiči. Společně jsme hladali složená slova - koloběžka, zeměkoule, vodopád...Velkou radost měly děti ze stavby vodopádu ve školce - modelíma, stoly, kuličky a voda a vodopád i s jezem byl na světě. Malý výlet k jezu, kde jsme hledali slova stejného významu se vydařil. Praktická ukázka - dívej se na jez a jes děti navodila k vyhledávání dalších slov stejně znějících, ale různého významu. Den Země jsme oslavili sázením mečíků na naší zahradě,a v zahradách muzea. Foto najdete v info pro rodiče stejně jako ukázku předškoláků s panem ředitelem ze ZŠ Partyzánská.