18.-22.4.JEZDÍ, LÉTÁ, PLUJE...

Týden jsme začali v tělocvičně generálkou na vystoupení, které nás čeká v sobotu. A děti měly i diváky z řad žáků školy. Moc dětem tleskali. yesA nejen to, školáci si s dětmi  i zacvičilicheekyDěti poznávaly dopravní prostředky, popisovaly je, hledaly rozdíly, porovnávaly jednostopá a dvoustopá vozidla. Popis i nákres kola se dětem povedl, stejně jako obrázky k soutěži "Na kole bezpečně", které jsme ve čtvrtek odeslali. V parku děti oslavily DEN ZEMĚ - úkoly připravil Libertin. Cestou děti sledovaly semafory a reakci chodců i aut, zopakovaly si chování v autobuse - pustíme sednout staršího! To ještě některé děti neznají a sednout si chtěly, proptože je bolí nožičky. Dopravní značky děti rozdělily na zákazové, informační i které říkají pozor! A příští týden budeme pokračovat a začneme slovy BEZPEČÍ X  NEBEZPEČÍ.

Kvítko 2A - malé děti