2.-5.5. BAREVNÝ SEMAFOR

Dvě barvy na semaforu říkají kdy na cestu se dát.... To, jak je semafor důležitý, si děti vyslechly v pohádce a i v písničce, která nás doprovázela celý týden. Seznámili jsme se s dopravními prostředky, počítali kolik mají kol a kde se pohybují. Děti společně namalovaly veliký obrázek - kreslily svůj portrét do vlaku, jezdily s auty po silnici a nakonec domalovaly pozadí. Celý týden završil výlet vláčkem, na který se děti moc těšily.