21.-25.2. MODŘÍN

Děti si zopakovaly a upevnily poznatky o modřínu, smrku, borovici. Předmatematické představy byly tentokrát zaměřené na pojmy blízko, dál, těsně u, mezi, hned vedle.....,pomocí šišek. Rčičku si uvolnily při kresbě čáry shora dolů a zleva doprava a větví modřínu Při skupinové práci děti ukázaly, že se umí domluvit a spolupracovat. Odpoledne si opět ve skupině zahrály Logico, hru Kde je? a stolní hru Les. Předčtenářská gramotnost - to bylo vyhledávání hlásek ve slově a vytleskávání slabik. Výlet do Zákup a bruslení najdete v info pro rodiče.

Kvítko 2A - malé děti