24.2. VÝLET DO ZÁKUP

Výlet za poznáním - jak se vyrábí papírové masky, pohled do minulosti a jak se slaví Masopust. Dětri si nymalovaly masku a pak jsme se plny zážitků a dojmů vracely do školky. cheeky