24.-28.4. DOPRAVA A ČARODĚJNICE ČÁRYNKA

Čarodějnice Čárynka nás provázela celým týdnem, zejména v oblasti dopravní výchovy nám toho hodně řekla. Děti dělily dopravní prostředky do skupin, pozorovaly provoz na velké křižovatce, vyráběly si autíčka z roliček a několik dní pracovaly na své mapce, kde výtvarně ztvárnily reálnou dopravní situaci u nás ve městě. Oproti tomu nás v úterý provedla princezna na ZUŠ Bergu, což byl Den otevřených dveří v ZUŠ. S dětmi jsme prošly ,,hrad" hudby a umění od sklepení až po vysokou věž. To se dětem móóóóc líbilo. Nejvíce to, že si mohly vyzkoušet hru na některé nástroje. Byl to skvělý týden plný kulturních zážitků, učení se o prevenci před riziky na silnici a tvoření. Těšíme se na pokračování v dopravní výchově v příštím týdnu.