25.-29.4.BEZPEČNOST KOLEM NÁS

Rozloučili jsme se s dalším stromem, jarním, Velikonočním - vrbou a oslavili jsme s Matyáškem a Marečkem svátek i narozeniny. Copak nám říkají dopravní značky, jak se chováme na chodníku, cyklostezce? Co je to nebezpeč? Děti doplňovaly na obrazech, přiřazovaly a hlavně o nebezpečí jsme si povídali - potopa, požár, dopravní  nehoda, válka. Opět jsme vyhledaly úkoly v pracovním (dopravním) sešitě a rozhovor o tom, kdo při nebezpečí pomůže, děti zaujal. Kouzelná kresba klovatinou a křídou byla pro děti zážitkem - vymyl se jim dopravní prodtředek! Venku děti poznávaly dopravní značky, semafor a o přechodu se naučily písničku. V tělocvičně si děti zopakovaly cvičení na nářadí i skákání přes švihadlo. Ani na čarodějnici jsme nazapomněli - děti si ji vytvořily z papíru - no ta jistě dobře poletí!!! Společně s rodiči jsme přivítali jaro. Foto najdete ve společných akcích.

Kvítko 2A - malé děti