27.-29.7. UKLÍZÍME NAŠI TŘÍDU

Týden je krátký, ale my toho stihli hodně - venku děti umývaly nádobíčko z kuchyňky, ve třídě tžřídily stavebnice, hry a domů si děti odnášely složku s výkresy, keramické stromy...No prostě toho měly plné ruce. Děti si samostatně plnily úkoly z dopravního sešitu, na zahradě jsme sklidili "naše! brambory, které jsme společně zasadili a samozřejmě jsme je uvařili a snedli. V úterý jsme se celé Kvítko i s rodiči sešli na zahradní slavnosti, také jsme se rozloučili s Jaruškou a asistentkou Amálkou. A přišel se rozloučit i Tom, který byl v době Akademie nemocný. Poslední den školního roku jsme si užili velký výlet do Mirákula. Fotky najdete v informacích pro rodiče.

Kvítko 2A - malé děti