27.4. ČARODĚJNICKÝ BÁL

Ve čtvrtek se ve školce slétli čarodějové a čarodějnice, aby si společně trochu zatančili. Pak už jen poseděli u ohně, sledovali, jak dětmi i rodiči vytvořené čarodějnice vylétly až do mraků, opekli si "něco" na ohni a v klidu se rozlétli do svých domovů.