3.-6.1. CO NÁM PŘINESL JEŽÍŠEK?

Vítáme se v novém roce! Při cvičení děti skočily rovnou do roku 2023. Společně s velkými dětmi jsme si o "roce" povídaly, velké děti vyjmenovaly měsíce, zazpívaly nám písničku a my maláčci jsme je počítali. Z domova děti přinesly hračku od Ježíška a tak jsme je prohlíželi a společně jsme si s nimi hráli. Děti si poslechly příběh o Třech králích a zpívaly "My tři králové jdeme k vám...".Děti vytvořily královské koruny, postavily hrady pro krále a vybarvily kometu, která krále dovedla dovedla do Betléma. Škoda, že do školky Kašpar, Melichar a Baltazar nepřišli.