31.1.-3.2. DVANÁCT MĚSÍCŮ

Pohádka děti provázela celý týden. Poslechly si vyprávění, řadily obrázky, zpívaly písničku. Děti ztvárnily každý svůj zvolený měsíc pomocí nové techniky - zapouštění anilínové barvy do klovatiny. Dramatiuzace pohádky děti zaujala a tak se pokusíme z pohádky vytvořit "velké" divadlo.