4.3. BRUSLENÍ

Opět na bruslích. A taky v šatně, Děti se už umí skoro samostatrně připrabvit na bruslení i cestu zpět do školky. Rodičům děkujeme za malé ovocné svačinky.