4.4.PŘEDPOSLEDNÍ NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Do knihovny jsme se moc těšili. Povídání o ilustrátorech a spisovatelích děti zaujalo. Zdeněk Miler, Ondřej Sekora, Josef Lada a Helena Zmatlíková. To jsou jména, která by děti měly znát, poznat podle obrázků. Příště už děti čeká kvíz, ve kterém své znalosti zhodnotí.