Denní režim

 

 

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTKO, s.r.o., Kvítkov 60, Č. Lípa

Denní režim v Soukromé mateřské škole KVÍTKO pro školní rok 2019/2020
___________________________________________________________________

Denní režim je orientační časový rozvrh, který je možno měnit dle potřeby dětí.
Náplň denního režimu je v plné kompetenci učitelky, která je za něj plně zodpovědná.

6,30 - 8,00               scházení dětí, hra, individ. práce s dětmi, zahájení

                                denního programu


8,00 - 8,30                       velké děti

8,15 - 8,30                   malé děti  ranní společný rituál, logop. chvilka, /písnička,

                                  oslava narozenin…./

                                                                             

 
8,30 -   9,00             ranní cvičení, pohybové hry, dopolední svačina

 

9,00 - 11,15             dopolední program podle týdenního vzdělávacího programu

                                připraveného učitelkou za spolupráce dětí při plném

                                respektování věkových zvláštností dětí, pobyt venku,

                                tělocvična,

                                plavání, tělocvična, bruslení, výlet, exkurze....Tyto aktivity vycházejí 

                                ze školního a třídního vzdělávacího programu. 

                                                                                                                                                                                                                                   11,20 - 11,45          

11,45 - 12,10           malé děti, velké děti oběd

 

12,00 - 14,00           odpočinek na lehátku pro děti 3 – 5ti leté,

                                odpočinek na podložce pro předškolní děti, 

                                               logopedické chvilky,

                                                 vzdělávací program pro předškolní děti, individ. péče, hry...

                                                                         

14,00 - 14,30           hygiena, Tv chvilka s pohybovou hrou,

                                opakování písniček….

14,30 - 16,00           odpolední svačina,

                                námětové, konstruktivní, výtvarné, 
                                individuální hry dětí za pomoci učitelky. Pobyt na školní

                                zahradě….

 

Grafomotorice   se věnujeme denně.
Logopedická péče  asistentek je prováděna individuálně ve spolupráci s rodiči.

Hře na zobcovou flétnu  se děti věnují ve školce 1-2x týdně, cvičí doma.

 


Režim dne je platný od 1.9.2020

Kuchařová Alena