19.-21.12.POSLEDNÍ TÝDEN V TOMTO ROCE

Ppondělní divadlo v Crystalu bylo nádherné, předvánoční (foto v info pro rodiče). A dalšídny to všude klouzalo a klouzalo. I tak se velké děti děti vypravily předat Vánoční přání do školní kuchyně, panu řediteli do školy i naší sousedce paní Válkové. Ke krmelci jsme nešli, ale přinesené dobroty se do krmelce dostaly - donesla jsem je do krmelce v Kvítkově. Zvířátka dětem děkují!cheeky Krmelec se zvířátky si děti postavily ve školce a slavnostní svačinkou jsme se rozloučili s rokem 2022.