17.1. TŘETÍ NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Byla úžasná. Paní knihovnice si užívaly herectví a děti pozorně sledovaly, aby si ve  školce pohádku také zahrály. A zlá koza? V pohádce zlá, ve skutečnosti laskavácheeky