Denní režim

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTKO, s.r.o., Kvítkov 60, Č. Lípa

Denní režim v Soukromé mateřské škole KVÍTKO pro školní rok 2023/2024


Denní režim je orientační časový rozvrh, který je možno měnit dle potřeby dětí.

Náplň denního režimu je v plné kompetenci učitelky, která je za něj plně zodpovědná.
 

6,30 - 8,00 scházení dětí, hra, individ. práce s dětmi, zahájení denního programu.
8,00 - 8,10 ranní společný rituál /písnička, oslava narozenin…/
8,10 - 8,20 kolektivní logopedická chvilka 
8,20 - 9,00 ranní cvičení, pohybové hry, dopolední svačina
9,00 - 11,30 dopolední program podle týdenního vzdělávacího programu připraveného učitelkou za spolupráce dětí při plném respektování věkových zvláštností dětí, pobyt venku, tělocvična, bruslení, plavání, výlet, exkurze....Tyto aktivity vycházejí z třídního a školního vzdělávacího  programu
11,15 - 12,15

oběd: MD 11,15 – 11,45 hod.  VD 11,45 – 12,10 hod.

12,15 - 14,00 

odpočinek na lehátku pro děti 3 – 5ti leté, odpočinek na podložce pro předškolní děti, individ. logopedické chvilky, program pro předškolní děti individ. i kolektivní, hry…

14,00 - 14,30 hygiena, Tv chvilka s pohybovou hrou, opakování písniček…
14,30 - 16,00 odpolední svačina, námětové, konstruktivní, výtvarné, individuální hry dětí za pomoci učitelky. Pobyt na školní zahradě….

 

Grafomotorice se věnujeme denně.                                                                                                                                  

Logopedická péče  je prováděna individuálně ve spolupráci s rodiči.

Hře na zobcovou flétnu se děti věnují ve školce 1-2x týdně, cvičí doma.

Seznamování s cizím jazykem 2x týdně lektorkou.

 

Režim dne je platný od 1.9.2023