O NÁS

Naše Soukromá mateřská škola KVÍTKO letos oslaví třicet let od svého založení. Začínala jako malá kytička s patnácti dětmi a rozvinula se do velké kytice. Padesát dětí se schází ve třech třídách se šesti paní učitelkami. Ty se jim věnují od 6,30 do 16,00 hodin.

Školní vzdělávací program je připraven pro malou třídu v prostorách ZŠ Špičák (K1) a ve vilce na Svárově v ulici Karla Poláčka jsou dvě třídy (K12A = malé děti a K2B velké děti). Program doplňujeme dalšími aktivitami - plaváním, bruslením, zájmovým hraním na zobcovou flétnu, "keramikováním", kurzy grafomotoriky, seznamováním s cizím jazykem - angličtinou, pravidelnou návštěvou knihovny, školní tělocvičnou, týdenním zimním a letním pobytem v přírodě, výlety po okolí i delšími výlety za poznáním.

Na každý školní rok paní učitelky připravují Třídní vzdělávací program pro svoji skupinu dětí a společně s dětmi ho dotvářejí a plní tak, aby děti byly samostatné, sociálně vyspělé a dobře připravené na vstup ro první třídy. Máme naše děti rády a vážíme si toho, že jejich rodiče s námi tvoří jeden celek tak, aby děti byly spokojené a ve škoce se jim líbilo. 

Webové stránky jsou každý týden doplňovány a tak mají rodiče přehled o všem, co jejich dítě ve školce prožívá, co tvoří, jak si to mezi kamarády a s  kamarády užívá.